Hướng dẫn cài đặt template Việt Blogger Video

  Sử dụng theme này mục đích không phải lấy thông tin một video từ YouTube, mà sưu tầm các video trên YouTube về một hay một vài chủ đề nào đó ví dụ như: Khám phá, Thế giới động vật..., sau đó dựa vào chủ đề đó sưu tầm viết nội dung. Ngoài ra theme này còn hỗ trợ bài viết cho một nhãn đặc biệt tên Tin tức

  Xem bài viết giới thiệu về theme này: https://theme.vietblogdao.com/2019/02/viet-blogger-video-blogger-template-mau-3.html

  Hướng dẫn cài đặt

  1. Cài đặt theme

  + Mở theme bằng tình soạn thảo văn bản ví dụ như notepad, copy hết nội dung, truy cập Chủ đề > Chỉnh sửa HTML chọn Ctrl+A > Ctrl+V > Lưu chủ đề => Làm như vậy với mục đích xóa hết các widget của theme cũ.

  + Trường hợp khi Lưu chủ đề báo lỗi thì các bạn quay trở lại Chủ đề chọn một mẫu theme mặc định ngay bên dưới ví dụ như Contempo chẳng hạn xong vào chỉnh sửa HTML và Ctrl+V lại là được.

  + Truy cập Cài đặt > Bài đăng, nhận xét và chia sẻ chọn Hiển thị tối đa 10 bài đăng.

  + Truy cập Cài đặt > Khác > Nguồn cấp dữ liệu trang web > Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog > chọn Cho đến dấu ngắt.

  + Truy cập Bố cục > Chọn tiện ích muốn sửa > nhấp vào biểu tượng chiếc bút của tiện ích bỏ chọn Hiển thị tiện ích nếu không muốn hiển thị tiện ích đó.

  + Chèn mã quảng cáo trực tiếp bên trong Nội dung của các tiện ích có tên Quảng cáo.

  + Thay ID ứng dụng Facebook trong tiện ích Facebook appid ngay bên dưới tiện ích Bài đăng trên Blog.

  + Logo đầu trang sử dụng kích thước tối đa cao 50px rộng 100px

  2. Cách đăng bài

  Cách đăng bài hoàn toàn bình thường như các theme khác, chỉ cần lưu ý một vài điểm sau:

  + Bài nào muốn phát video trên đầu thì thêm mẫu iframe sau ngay trên đầu bài đăng khi soan thảo

  <iframe id="player" src="https://www.youtube.com/embed/Video ID"></iframe>

  Thay Video ID bằng ID của video trên YouTube, ví dụ khi xem video trên trình duyệt có dạng

  https://www.youtube.com/watch?v=x-UEksXSLGs

  x-UEksXSLGs chính là ID của video

  + Trường hợp bài viết đó sử dụng nhiều video thì các video tiếp theo xen lẫn nội dung bài viết chèn mẫu sau:

  <div class="video-container">
    <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Video ID"> </iframe>
  </div>

  + Thêm nhãn có tên Tin tức nếu bài đó viết về nội dung không có video

  Latest Posts